DLSU绿色弓箭手女篮

菲女UAAP
完场

66 - 41

UE女勇士女篮

信号源:
  • 聊天
  • 直播
  • 交锋
  • 数据

禁止任何形式的灌水,违者禁言!

欢迎您进入聊天室。。。

赛事分类: 菲女UAAP

对阵球队: DLSU绿色弓箭手女篮 vs UE女勇士女篮

比赛时间:2022年11月26日 13:00

赛事信息:本场包含了DLSU绿色弓箭手女篮vsUE女勇士女篮直播信息,柠檬直播将对本场进行免费视频直播。

柠檬直播为您提供DLSU绿色弓箭手女篮对阵UE女勇士女篮高清无插件直播地址, DLSU绿色弓箭手女篮直播和UE女勇士女篮直播信号将在开赛前实时更新, 刷新本页面或进入柠檬直播首页即可获取最新直播信号。 喜欢看DLSU绿色弓箭手女篮VSUE女勇士女篮比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过您喜欢的赛事直播。

时间
赛事
客队
比分
主队
让分
总分

53 - 76

15 - 37

39.5

140.5

UE女勇士女篮

时间
赛事
客队
比分
主队
让分
总分

59 - 82

32 - 45

15.5

128.5

92 - 31

51 - 6

-49.5

133.5

67 - 32

34 - 19

-19.5

123.5

36 - 76

14 - 42

29.5

132.5

62 - 56

38 - 24

-11.5

131.5

73 - 62

36 - 29

-28.5

134.5

53 - 76

15 - 37

39.5

140.5

80 - 62

49 - 25

-50.5

143

54 - 109

19 - 61

45.5

150.5

49 - 58

20 - 13

22.5

139.5

57 - 82

31 - 34

7.5

133.5

70 - 59

34 - 15

-7.5

134.5

DLSU绿色弓箭手女篮

时间
赛事
客队
比分
主队
让分
总分

86 - 67

51 - 35

-6.5

126.5

48 - 54

19 - 25

9.5

137.5

56 - 55

36 - 31

-4.5

137.5

60 - 67

29 - 40

-10.5

138.5

75 - 65

39 - 31

-11.5

142.5

93 - 72

40 - 32

-18.5

142.5

65 - 58

40 - 35

-14.5

131.5

53 - 76

15 - 37

39.5

140.5

67 - 75

33 - 36

73 - 51

35 - 19

71 - 49

38 - 28

-7.5

127.5

53 - 62

29 - 32

1.5

129.5

76 - 47

33 - 30

-1.5

138.5

46 - 63

23 - 33

-6.5

152.5

66 - 67

25 - 31

10

144.5

112 - 58

62 - 27

-28.5

148.5

92 - 90

45 - 52

11.5

137.5

热门直播